ตัวทดสอบแบบแท่ง

ตัวทดสอบแบบแท่ง

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

ตัวทดสอบแบบการ์ด

ตัวทดสอบแบบการ์ด

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

ตัวทดสอบสำหรับเครื่องเอกซเรย์

ตัวทดสอบสำหรับเครื่องเอกซเรย์

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

ตัวทดสอบสำหรับเครื่องเอกซเรย์ (มีตัวทดสอบหลายขนาด)

ตัวทดสอบสำหรับเครื่องเอกซเรย์ (มีตัวทดสอบหลายขนาด)

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiativeloma logo