เครื่องเย็บกระดาษ

เครื่องเย็บกระดาษ

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

รหัสสินค้าสีที่มีอยู่
P0092


loma logo