แม็กเย็บกระดาษ

แม็กเย็บกระดาษ
แม็กเย็บกระดาษ

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

รหัสสินค้าสีที่มีอยู่
P2823


loma logo