ตัวทดสอบสำหรับเครื่องเอกซเรย์

ตัวทดสอบสำหรับเครื่องเอกซเรย์

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

รหัสสินค้า


loma logo