ตัวทดสอบสำหรับเครื่องเอกซเรย์ (มีตัวทดสอบหลายขนาด)

ตัวทดสอบสำหรับเครื่องเอกซเรย์ (มีตัวทดสอบหลายขนาด)

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

รหัสสินค้า


loma logo