คลิปหนีบสแตนเลส

คลิปหนีบสแตนเลส

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

รหัสสินค้าส่วนเสริมของสินค้าสีที่มีอยู่
P009780 mm
P0098145 mm
P236880 mm


loma logo