ที่ใส่เอกสารสแตนเลส

ที่ใส่เอกสารสแตนเลส

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

รหัสสินค้าส่วนเสริมของสินค้าขนาดสีที่มีอยู่
P2701A4
P2801A5
P2096A4
P2097A5


loma logo