ไม่บรรทัดสแตนเลส

ไม่บรรทัดสแตนเลส

ได้รับรองตามมาตรฐาน HACCP, BRC, IFS และ มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับภายใต้ Global Food Safety Initiative

รหัสสินค้าส่วนเสริมของสินค้าขนาด
P2777300 mm
P2778450 mm
P2779300 mm


loma logo