สินค้าใหม่

สินค้าใหม่

เรามีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าใหม่โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยสำหรับอาหาร เรารับฟังความคิดเห็นจากทางลูกค้าและผู้ตรวจสอบระบบ เพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับความปลอดภัยสำหรับอาหาร ในกรณีที่เจอจุดบกพร่อง ทางเราจะทำการแก้ไขปัญหาปรับปรุงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

สินค้าตรวจจับได้

สินค้าตรวจจับได้

การปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอมเป็นหนึ่งในความเสี่ยงหลักที่ระบุโดยระบบความปลอดภัยของอาหารเช่น HACCP, BRC หรือ IFS ซึ่ง เครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องเอ็กซเรย์ สามารถช่วยตรวจหาสิ่งแปลกปลอมและลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้

ตัวทดสอบ เครื่องตรวจจับโลหะ & เอ็กซเรย์

ตัวทดสอบ เครื่องตรวจจับโลหะ & เอ็กซเรย์

ในระบบตรวจจับสิ่งปลอมปนในอาหารต้องมีการทดสอบด้วยตัวทดสอบ เพื่อเป็นการรองรับมาตรฐานให้ตรงกับขนาดของการตรวจจับที่ใช้กับสินค้า ตัวทดสอบของเรามีขนาดและชนิดของสารปนเปื้อนที่ได้รับการรับรองที่ได้มาตรฐานรองรับเครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องเอกซเรย์

สินค้าสแตนเลส

สินค้าสแตนเลส

สแตนเลส สตีล เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันมากที่สุดในอุตสาหกรรมเนื่องจากมีความต้านทานต่อการกัดกร่อน สแตนเลส สตีล สามารถนำไปใช้ได้กับสินค้าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ออฟฟิต เฟอร์นิเจอร์

ภาชนะบรรจุอาหาร

ภาชนะบรรจุอาหาร

กล่องบรรจุอาหารที่มีคุณภาพสามารถช่วยหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของวัตถุดิบ โดยการแยกวัตถุดิบตามรหัสสีเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ

ที่ปูพื้น

ที่ปูพื้น

พื้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการปนเปื้อนซึ่งจะติดไปกับรองเท้า ที่ปูพื้นจึงเป็นส่วนช่วยลดการปนเปื้อนสำหรับการเข้าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

เครื่องเย็บกระดาษ

เครื่องเย็บกระดาษ

ที่เย็บกระดาษมักไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่การผลิตอาหาร แต่บ่อยครั้งจำเป็นที่จะต้องใช้เย็บกระดาษ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราสามารถช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้loma logo