เกี่ยวกับเรา

PROHACCP ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2009 , โดยมุ่งเน้นการหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้อาหารมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

สินค้าหลักของเราคือ ผลิตภัณฑ์ที่เครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องเอกซเรย์ สามารถตรวจจับได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อเกี่ยวกับวัตถุปลอมปนในอุตสหกรรมอาหาร

เราทำผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจจับได้แบบไม่หยุดยั่ง และพยายามตอบสนองความต้องการของตลาด โดยการพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนหลักประกันคุณภาพในการผลิตอาหารปลอดภัย

เราพัฒนาสินค้าใหม่ โดยพยายามรับฟังความต้องการของลูกค้า และวิเคราะห์อย่างละเอียด นอกเหนิอจากมาตรฐาน HACCP , BRC และ IFS รวมถึงมาตรฐาน (TFMS) Tesco Food Manufacturing Standard ของ TESCO , Supplier Quality Management System (SQMS) ของ MCDonalds

เรามุ่งมั่นจะบริการช่วยเหลือในทุกความต้องการให้กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจกับทางเรา "PROHACCP"loma logo