เครื่องเขียน

เครื่องเขียน

แม้ว่าเครื่องเขียนส่วนใหญ่จะใช้ในพื้นที่สำนักงาน แต่ไม่สามารถกำจัดออกจากพื้นที่การผลิตได้ เรามีผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องเขียนที่สามารถตรวจจับได้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะปะปนไปกับสินค้า

ป้าย

ป้าย

ในการผลิตสินค้าต้องมีกระบวนการตรวจสอบสินค้า โดยการใช้ป้ายชื่อระบุรายการต่างๆเพื่อแยกออกจากกัน ซึ่งป้ายชื่อที่ใช้ระบุประเภทสินค้าต้องสามารถตรวจจับได้เพื่อความเสี่ยงในการปนเปื้อนไปกับสินค้า

พลาสเตอร์ยา

พลาสเตอร์ยา

พลาสเตอร์ยาสีน้ำเงินต้องใช้ตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับอาหารของ BRC, IFS และมาตรฐานอื่นๆ และมีการทำสีเพื่อเวลาฉีกขาดจะสามารถมองเห็นได้ง่าย และสามารถตรวจจับได้

อุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์ป้องกันตัวบุคคลในการทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายทางชีวภาพและกายภาพ เช่น เส้นผม แต่ในทางกลับกันอุปกรณ์เซฟตี้ก็สามารถปะปนไปกับอาหารที่ผลิตได้ ดังนั้นจึงต้องสามารถตรวจจับได้

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ที่มีความปลอดภัยสามารถตรวจจับได้ และยังออกแบบมาเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งาน

สายรัด

สายรัด

สายรัด , ที่คีบ , ฝาปิดที่ใช้ปิดถุงหรือภาชนะอื่นๆ เนื่องจากมีการเสี่ยงจากการปนเปื้อนในการขนถ่ายสินค้า จึงจำเป็นต้องทำการตรวจจับได้ อีกทั้งยังมี สายเคเบิ้ล ท่อ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้กันทั่วไปในไลน์ผลิตสินค้า

อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตอาหาร

อุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตอาหาร

การเก็บรักษาอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการผลิตอาหารที่สัมผัสอาหารโดยตรง อุปกรณ์เหล่านี้ต้องสามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องเอกซเรย์

อุปกรณ์ทำความสะอาด

อุปกรณ์ทำความสะอาด

การทำความสะอาดในสายการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารนั้น ในขั้นตอนการทำความสะอาดอาจมีวัตถุบางส่วนของอุปกรณ์ตกหล่นไปในสายการผลิต ดังนั้น จึงต้องสามารถตรวจสอบวัตถุเหล่านั้นได้

อะไหล่สำหรับเครื่องจักร

อะไหล่สำหรับเครื่องจักร

ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น แหวน , ปะเก็น , ใบพัด และอื่นๆ ซึ่งไม่ได้สัมผัสกับอาหารโดยตรง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงในการปะปนไปกับผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้นชิ้นส่วนเหล่านี้จึงต้องสามารถตรวจจับได้เพื่อลดอัตราความเสี่ยง

ตัวทดสอบ เครื่องตรวจจับโลหะ & เอ็กซเรย์

ตัวทดสอบ เครื่องตรวจจับโลหะ & เอ็กซเรย์

ในระบบตรวจจับสิ่งปลอมปนในอาหารต้องมีการทดสอบด้วยตัวทดสอบ เพื่อเป็นการรองรับมาตรฐานให้ตรงกับขนาดของการตรวจจับที่ใช้กับสินค้า ตัวทดสอบของเรามีขนาดและชนิดของสารปนเปื้อนที่ได้รับการรับรองที่ได้มาตรฐานรองรับเครื่องตรวจจับโลหะและเครื่องเอกซเรย์loma logo