ปากกา รุ่น LIGHT และ LIGHT PLUS

ปากกา รุ่น LIGHT และ LIGHT PLUS

ทำจากพลาสติกชนิดพิเศษที่สามารถตรวจจับได้ในเครื่องตรวจจับโลหะและในเครื่องเอกซเรย์loma logo